اخبار شهرستان‌ها

پارسیان ذخیره تصویر

جلسه بررسی متقاضیان مجوز تاسیس و توسعه مرغداری های گوشتی در پارسیان

برگزاری جلسه به منظور بررسی پرونده های متقاضیان مجوز تاسیس و توسعه واحدهای مرغداری های گوشتی در جهت پشتیبانی، رفع مشکلات موجود و مانع زدایی در راستای افزایش میزان جوجه ریزی  در سطح شهرستان و تنظیم قیمت عرضه مرغ به مراکز توزیع و بازار مصرف با حضور معاون محترم فرمانداری شهرستان پارسیان ، مدیریت محترم و کارشناسان جهادکشاورزی شهرستان ،  روسای محترم ادارات منابع آب ، منابع طبیعی ، محیط زیست ، مدیرعامل محترم تعاونی مرغداران شهرستان پارسیان و  نماینده محترم نظام مهندسی شهرستان پارسیان در محل فرمانداری این شهرستان برگزار گردید. ( روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی پارسیان )