اخبار شهرستان‌ها

حاجی آباد ذخیره تصویر

جلسه پیگیری شروع بکار مجتمع گلخانه ای اشکارا

در جلسه پیگیری شروع بکار مجتمع گلخانه ای اشکارا و طرحهای اصلاح باغات با حضور مهندس گرگیج مدیر امور باغبانی سازمان ، مهندس عباسپور مدیر جهاد کشاورزی ، نماینده بهره برداران و‌کارشناسان ستادی و شهرستانی در محل دفتر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حاجی اباد بررسی شد و مسائل و مشکلات موضوع مورد بحث و گفتگو قرار گرفت .