اخبار شهرستان‌ها

حاجی آباد ذخیره تصویر

بازدید ریاست محترم سازمان جهادکشاورزی از مرکز خرید در شهرستان حاجی آباد

مهدی عباسپور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد با اعلام این خبر گفت: مهندس باقرزاده ریاست سازمان جهاد کشاورزی به همراه مهندس امیری زاده مدیر باغبانی، مهندس عباسپور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و مهندس درستکار ریاست تعاونی روستایی شهرستان حاجی آباد از مرکز خرید کلزا و گندم گهکم بازدید نمودند

وی افزود: در این بازدید ریاست سازمان جهاد کشاورزی در جریان میزان خرید و چگونگی و نحوه تحویل گندم از کشاورزان قرار گرفته و توصیه نمودند گندم بذری مورد نیاز کشاورزان برای سال زراعی آینده هم اکنون خریداری و به نحو مناسب ذخیره سازی شود.

عباسپور در پایان گفت: 7640 تن گندم از کشاورزان شهرستان خریداری شده است. و مبلغ گندم خریداری شده به حساب کشاورزان واریز شده است.