اخبار شهرستان‌ها


اولین جلسه شورای هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع در شهرستان قشم

اولین جلسه شورای هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع در شهرستان قشم

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قشم  ، اولین جلسه شورای هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع در شهرستان قشم با دستور کار عملکرد مدیریت جهادکشاورزی قشم همچنین بررسی مسائل و مشکلات  با حضور معاون محترم توسعه مدیریت و منابع و مدیر مالی سازمان و سرپرست مدیریت رفاه و پیشبانی در مدیریت جهادکشاورزی قشم برگزار گردید در این جلسه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قشم با عرض خیرمقدم به همکاران و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک عید فطر؛ ضمن معرفی فعالیت های شاخص شهرستان به  تشریح اهداف و برنامه های مدیریت جهاد کشاورزی با تاکید بر سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها پرداخت

مالک یزدان پناه  با بیان تمهیدات و اقدامات برنامه ریزی شده  در سال جاری ، از معاون محترم توسعه مدیریت و منابع خواستار حمایت وپیگیری آنها درسطح سازمان گردید.

در ادامه جلسه کارکنان مدیریت  به ارائه گزارش مختصراز  فعالیت های انجام شده در حوزه تخصصی خودپرداخته  و تجهیز و نوسازی ساختمان مدیریت را به عنوان دغدغه اصلی همه همکاران مدیریت شهرستان در راستای ارائه بهتر خدمات اشاره کرد.

در اين جلسه مهندس غلام پور، معاون توسعه مديريت و منابع سازمان شناسایی مشکلات موجود در مدیریت ها و تا حدامکان پاسخگویی و یافتن راهکارهای مناسب  به منظور اجراي دقيق قوانين و مقررات  را از وظایف اصلی معاونت توسعه مدیریت و منابع برشمرد.

در ادامه مدیران محترم مالی و رفاه و پشتیبانی با پاسخگویی و  ارائه  راهکار در خصوص مسائل  مطرح شده در حوزه های امور اداری، رفاه و پشتیبانی مطرح شده را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در پایان مالک یزدان پناه، مدیرجهادکشاورزی قشم ، به اهمیت گسترش تعاملات درون سازمان جهت استفاده از ظرفیت های موجود درحل مشکلات اشاره و خواستار  تداوم جلسات مشابه در طول سال جهت بهبود و ایجاد انگیزش در کارکنان گردید.

در حاشیه جلسه اعضا محترم شورای هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع ضمن بازدید از ساختمان ادرای به بررسی استاندارهای نظام اداری و رعایت شیوه نامه های بهاشتی پرداخته، شرایط موجود  را مطلوب ارزیابی کرد.