اخبار شهرستان‌ها


در شهرستان بستک برگزاری جلسه برون سپاری خدمات بخش کشاورزی شهرستان بستک

جلسه بررسی و رفع مشکلات برون سپاری خدمات بخش کشاورزی با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان، کارشناسان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک و جمعی از کارشناسان بخش کشاورزی شهرستان بستک در محل جهاد کشاورزی شهرستان بستک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان در این جلسه سعدالله رحمانی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک در خصوص اهداف جلسه و کارهای صورت گرفته در خصوص برون سپاری و خدمات بخش خصوصی در شهرستان توضیحاتی بیان کرد و سپس به مشکلات اجرای طرح برون سپاری و ارائه راهکار جهت بهتر شدن این خدمات پرداخت. 

 

کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان بستک و کارشناسان نظام مهندسی استان هرمزگان، گزارش هایی از برون سپاری های انجام شده و مسائل و مشکلات موجود ارائه دادند. 

 

 نصیری رئیس سازمان نظام مهندسی و کشاورزی استان هرمزگان ضمن قدردانی از اعتماد جهاد کشاورزی استان جهت امور محوله و تعامل سازنده جهاد کشاورزی شهرستان بستک با نظام مهندسی بیان کرد: سیاست سازمان در راستای ورود دانش به عرصه تولید و دانش محور نمودن تولید با استفاده از بهره گیری از متخصصین حوزه کشاورزی بوده که در این راستا آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری با جهاد کشاورزی اعلام می داریم.