اخبار شهرستان‌ها


در شهرستان بستک آغاز برداشت گندم

سعدالله رحمانی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک از آغاز برداشت محصول استراتژیک گندم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان سعدالله رحمانی گفت: سطح زیر کشت گندم آبی در شهرستان بستک 530 هکتار می باشد که برداشت آن از نیمه دوم فروردین ماه آغاز و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک افزود: در راستای اجرای الگوی کشت کشاورزان بستکی امسال 530 هکتار گندم آبی کشت نموده اند که برداشت آن بوسیله 10 دستگاه کمباین های دارای معاینه فنی و تنظیم شده زیر نظر کارشناسان جهادکشاورزی صورت می گیرد.

وی افزود: این مدیریت با تشکیل کارگروه هماهنگی خرید گندم تضمینی در سطح شهرستان به ریاست فرماندار، جمع آوری گندم تولیدی کشاورزان و تحویل آن به اداره غله استان را برنامه ریزی می کند.

سعدالله رحمانی پیش بینی کرد: امسال بیش از 2200 تن گندم از این سطح زیر کشت برداشت می شود که عمده کشت گندم این شهرستان در روستاهای لاورمیستان، کوهیج، فاریاب، ایلود، انوه، کمشک و دهنگ بوده که بیشترین ارقام کشت شده رقم سیروان می باشد.