اخبار شهرستان‌ها

حاجی آباد ذخیره تصویر

در شهرستان حاجی آباد آغاز برداشت گندم

آغاز برداشت گندم در حاجی آباد 

 یعقوب محمد مرادی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد از آغاز برداشت گندم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان یعقوب محمد مرادی با اشاره به آغاز برداشت گندم از اواسط فروردین ماه تا اواسط خرداد ماه گفت: پیش بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت، حدود 42000 هزار تن گندم از اراضی این شهرستان برداشت شود. 

 محمد مرادی افزود: بیشترین سطح زیر کشت گندم در استان هرمزگان با 10200 هزار هکتار مربوط به این شهرستان می باشد.

وی با اشاره به اینکه 7 مرکز خرید گهکم، طاشکوئیه، فارغان، شمیل، سیلو چاهتر، احمدی و آشکارا در سطح شهرستان با همکاری تعاون روستایی دایر گردیده که آمادگی لازم جهت خرید محصول تولیدی گندمکاران را خواهند داشت.

مرادی بیان کرد: بیشترین ارقام کشت شده گندم در اراضی شهرستان چمران 2، مهرگان، سیروان، برات و خلیل بوده که به واسطه عملکرد مناسب سالهای قبل امسال نیز مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته است.