اخبار شهرستان‌ها

بندرلنگه ذخیره تصویر

در شهرستان بندرلنگه افزایش تولید ۱۰۰ تن گوشت سفید

مالک اشتر بینا مدیر جهاد کشاورزی بندرلنگه از افزایش تولید ۱۰۰ تن گوشت سفید در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، مالک اشتر بینا بیان کرد: میزان تولید گوشت سفید در این شهرستان افزایشی بوده است. تفاوت میزان تولید در سال 1402 نسبت به مدت مشابه پارسال حدود 8 درصد افزایش داشته است. مقدار تولید در سال 1402 به میزان 1374 تن بوده است که نسبت به مدت مشابه پارسال حدود 100 تن افزایش داشته است.