اخبار شهرستان‌ها


با حضور فرماندار بستک بازدید از گاوداریهای صنعتی

با حضور فرماندار شهرستان بستک  از گاوداری های صنعتی در لاورمیستان بازدید شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان به نقل از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بستک:  با حضور فرماندار شهرستان از گاوداری های صنعتی در لاورمیستان بستک بازدید شد.

گفتنی است: سعدالله رحمانی مدیر جهاد کشاورزی با همراهی فرماندار، مدیران منابع طبیعی، آبفا و برق شهرستان بستک از گاوداری های پرواری در لاورمیستان بازدید نمودند.

مدیر جهادکشاورزی گفت:  منطقه لاورمیستان یکی از مناطق مستعد پرورش دام سنگین می باشد که دامداران فعال اقدام به سرمایه گذاری در این زمینه نموده اند و هم اکنون بیش از 1500 رأس دام سنگین توسط این دامداران در حال پروار می باشد.

مهندس رحمانی افزود:  هدف از این بازدید همکاری مسئولین جهت واگذاری زمین به صورت مجتمع ای به این دامداران  و بررسی مسائل بهداشتی  طرح فوق می باشد.

وی در پایان از فرماندار محترم و مسئولین ادارات که در این بازدید ما را همراهی کرده اند و به امر تولید و همکاری جهت رفع مشکلات دامداران اهتمام ویژه دارند تشکر و قدر دانی نمود.