اخبار شهرستان‌ها


آغاز شد کاشت کلزا

کاشت محصول استراتژیک کلزا در شهرستان رودان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان به نقل از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودان: کاشت محصول استراتژیک کلزا در شهرستان رودان آغاز شد.

فرامرز امیری مدیر جهاد کشاورزی رودان از کاشت دانه روغنی کلزا در این شهرستان خبر داد.

وی گفت: کاشت کلزا در این شهرستان شروع شده و پیش بینی می شود تا ۴۰۰ هکتار افزایش یابد .

امیری گفت؛ سطح زیر کشت کلزا در بخش رودخانه این شهرستان می باشد و ارقام توزیعی کلزا در بین کشاورزان تراپر و هایولا است

وی افزودند؛ هرساله آغاز کاشت از اواسط آبان ماه شروع و تا اواسط آذر ماه ادامه دارد.