اخبار شهرستان‌ها

حاجی آباد ذخیره تصویر

کارگروه اقتصادی دومین کارگروه اقتصادی

دومین جلسه کارگروه اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان به نقل از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد:  دومین جلسه کارگروه اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی برگزار شد.

یعقوب محمد مرادی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد از برگزاری دومین جلسه کارگروه اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی در سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی خبر داد .

وی در این باره اظهار داشت:این جلسه با حضور نمایندگان بانک کشاورزی شعبه حاجی آباد ،فارغان،صندوق کارآفرینی امید شهرستان ،نماینده بیمه محصولات کشاورزی ،نماینده پست بانک و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی در خصوص بررسی آخرین وضعیت معرفی شدگان تسهیلات به بانک های عامل ،بررسی آخرین وضعیت بیمه محصولات کشاورزی و همچنین بررسی آخرین وضعیت پرداختی خسارت دیدگان گلخانه صحبت گردید .