اخبار شهرستان‌ها

حاجی آباد ذخیره تصویر

نظارت بر سوخت جلسه نظارت بر سوخت

جلسه نظارت بر سوخت ادوات کشاورزی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان به نقل از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد:  جلسه نظارت بر سوخت ادوات کشاورزی با حضور یعقوب محمد مرادی مدیر جهاد کشاورزی ،نسرین توفیقیان کارشناس مکانیزاسون و صنایع مدیریت و کارشناسان نظام مهندسی شهرستان در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی برگزار گردید.

 محمدمرادی گفت: بروز رسانی ثبت کاربرد تراکتورهای شهرستان ،خارج کردن تراکتورهای فعال در بخش‌های غیر کشاورزی از آمار جهاد کشاورزی شهرستان و مستند سازی کلیه مراحل تایید سوخت در سامانه از مباحث مطرح شده در این جلسه بوده است .