اخبار شهرستان‌ها


برگزار شد: گردهمایی مددکاران ترویجی در بخش رودخانه شهرستان رودان

 با حضور 30  مددکار ترویجی و بهره برداران انجام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان به نقل از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودان: با  حضور دکتر کشاورز، گردهمایی آموزشی ترویجی به منظور تبادل تجربیات مددکاران ترویجی با حضور محقق معین، معاون مدیریت ترویج و کارشناس زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، معاون فنی رئیس اداره آموزش و ترویج، کارشناس زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودان و رئیس مرکز زیارتعلی درسالن  مرکز آموزش کشاورزی زیارتعلی  برگزار گردید.

گفتنی است دوره فوق با عناوین  الگوی کشت، کرم برگخوار ذرت، تغذیه مرکبات و نخیلات و مدیریت صحیح مزارع گندم و کلزا در راستای افزایش عملکرد انجام شد.