اخبار شهرستان‌ها

حاجی آباد ذخیره تصویر

برداشت پنبه در حاجی آباد آغاز شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد از برداشت 319 هکتار پنبه از زمین های کشاورزی شهرستان حاجی آباد خبر داد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، یعقوب محمد مرادی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد از برداشت  319 هکتار پنبه از زمین های کشاورزی شهرستان حاجی آباد خبر داد است و در این باره اظهار داشت : برداشت پنبه از اواسط آبانماه سال جاری آغاز شده است و پیش بینی می شود در مجموع 975 تن محصول پنبه از مزارع این شهرستان برداشت شود. 

وی با اشاره به اینکه بیشترین سطح کشت پنبه مربوط به منطقه طاشکوئیه و خوشن آباد است ابراز داشت: میزان برداشت محصول پنبه از هر هکتار مزرعه در این شهرستان حدود 3 تن می باشد.

محمد مرادی در پایان خاطرنشان کرد : مهم ترین ارقام کشت شده پنبه در شهرستان حاجی آباد ماکسا،گلستان و ساجدی هستند .