اخبار شهرستان‌ها

تشدید نظارت بر بازار

گشت بازرسی با حضور بازرسین جهاد کشاورزی  ٫اصناف شهرداری  ٫ نماینده اداره غله  و نماینده شبکه بهداشت شهرستان قشم ، از تعداد ۱۰ واحد صنفی مرغ فروشی و نانوایی های سطح شهر قشم   در  مورخ۱۴۰۱/۰۶/۱۶   انجام شد و ۳ پرونده تخلف گرانفروشی  و عدم رعایت تذکرات بهداشتی  ‌در سامانه جهت ارجاع به تعزیرات حکومتی ثبت گردید .