اخبار شهرستان‌ها

پارسیان ذخیره تصویر

گشت و بازدید مشترک تنظیم بازار با حضور فرماندار شهرستان پارسیان انجام شد

گشت و بازدید مشترک تنظیم بازار با حضور فرماندار محترم شهرستان پارسیان و روسای محترم ادارات جهاد کشاورزی، دامپزشکی، نماینده  محترم اداره صمت و سپاه از فروشگاههای عرضه و توزیع کالاهای اساسی و سایر محصولات کشاورزی و رصد قیمت کالاهای اساسی در این شهرستان انجام شد.