آگهی و اطلاعیه


اطلاعیه توزیع حشره کش تقلبی آکتارا

اخیرا سم آکتارا قاچاق با فرمولاسین SC  240از کشور هند با لیبل انگلیسی وارد کشور شده که مغایرت کامل با فرمولاسیون ثبت شده دارد. لذا بمنظور عدم آسیب رسانی به محصولات کشاورزی و همچنین خسارات احتمالی از بکارگیری این سم جلوگیری شود.

روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان