خبرها


اصلاح نژاد بزهای تالی با نژاد های پر تولید در هرمزگان

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: اصلاح نژاد بزهای تالی با نژادهای پرتولید در شهرستان های بستک، قشم، بشاگرد و رودان انجام گردید.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: اصلاح نژاد بزهای تالی با نژادهای پرتولید در شهرستان های بستک، قشم، بشاگرد و رودان انجام گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، مهندس طهماسب غلامپور افزود: هدف از اجری طرح اصلاح نژاد بزهای تالی هرمزگان، افزایش شیر و گوشت در گله می باشد.

وی تصریح کرد: طی این طرح؛ 65 راس در قشم، 100 راس در رودان، 130 راس در بستک و 100 راس در بشاگرد اصلاح نژاد گردید.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان تشریح کرد: در بشاگرد با استفاده از دام نر نژاد سانن، در بستک با استفاده از اسپرم منجمد نژاد آلپاین و در قشم و رودان با استفاده از دام نر نژاد سلاله اصلاح نژاد انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: اقتصادی کردن حرفه پرورش بز، معرفی نژاد های برتر و پر تولید به گله داران، جلوگیری از کاهش تولید گوشت قرمز و شیر در منطقه و تولید آمیخته های پر بازده به منظور تولید گوشت و شیر در استان از دیگر اهداف اجرای این طرح می باشد.