خبرها


بازدید تیم معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان از شهرستان جاسک
مهندس غلامپور معاون محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان و مدیران محترم رفاه و پشتیبانی و امور مالی در بازدید از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جاسک با همکاران این مدیریت دیدار و گفتگو کردند.
(روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جاسک)