خبرها


مدیر امورباغبانی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان مطرح کرد؛ لزوم ارائه نیازها و اولویتهای تحقیقاتی در زمینه مرکبات

مدیر امورباغبانی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در گردهمایی پژوهشگران مرکبات و‌ میوه های نیمه گرمسیری رامسر بر لزوم ارائه نیازها و اولویتهای تحقیقاتی در زمینه مرکبات تاکید کرد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، مسعود  گرگیج در گردهمایی پژوهشگران مرکبات و‌ میوه های نیمه گرمسیری رامسر اظهار کرد: بیماری جاروک و‌عارضه زوال، سطح وسیعی از مرکبات استان هرمزگان را فرا گرفته است.

 وی ضمن بیان پتانسیل ها و ظرفیتهای استان هرمزگان در تولید مرکبات منجمله رتبه اول تولید لیموترش و‌نارنگی در کشور، به چالش ها و مشکلات دهه اخیر مرکبات در این استان اشاره کرد و افزود: بیماری جاروک و‌عارضه زوال سطح وسیعی از مرکبات استان را فرا گرفته و‌علیرغم پیگیری تحقیقات تا کنون نتیجه قطعی در بر نداشته است.

مدیر امورباغبانی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در ادامه نیز به نیازها و اولویتهای تحقیقاتی در زمینه مرکبات از جمله معرفی پایه های مقاوم به شوری ، پهنه بندی کشت مرکبات در استان ، تغذیه مرکبات ، تکمیل طرحهای تحقیقاتی جاروک و عارضه زوال ، ارسال دستورالعملهای فنی اشاره کرد .

گرگیج در پایان با اشاره به اجرای طرح ۲۰ هزار هکتاری اصلاح باغات در استان،خاطرنشان ساخت: استان هرمزگان در زمینه تولید نهال سالم ،گواهی شده و نیز کنترل عرضه نهالهای غیر مجاز با جدیت فعالیت می کند.