خبرها


سرپرست خبرگزاری ایانا در استان هرمزگان منصوب شد

از سوی جهادکشاورزی، سرپرست خبرگزاری ایانا در استان هرمزگان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، فرزانه مسلم زاده از این پس مسئولیت سرپرستی خبرگزاری ایانا در استان هرمزگان را بر عهده خواهد داشت.

 گفتنی است؛ مسلم زاده در کارنامه رسانه ای خود پیش از این سابقه فعالیت در خبرگزاری ها، مطبوعات و تشکل های مطبوعاتی و رسانه ای به عنوان خبرنگار، سردبیر و عضو هیات مدیره را داشته است.

 شایان ذکر است؛ وی هم اکنون کارشناس ارتباط با رسانه روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان می باشد.