خبرها


بیش از نیاز استان بذر گندم تولید کرده ایم

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان از تولید بذر گندم بیش از نیاز استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، دکتر ترابی بیان داشت: در سال زراعی 97 بیش از نیاز استان بذر گندم تولید کرده ایم و کشاورزان نیز بدون نگرانی از کمبود بذر می توانند برای سال زراعی جدید برنامه ریزی کنند.

وی تصریح کرد: در سال زراعی 97-98از سطح 710هکتار حدود 3103 تن بذر گواهی شده تولید شده است که نه تنها نیاز استان را برآورده می سازد بلکه قادر هستیم بخشی از این تولید را به سایر استان ها ارسال نماییم.

معاون تولیدات گیاهی در پایان افزود: بذر های تولید استان در 5 رقم متفاوت چمران2، سیروان، برات، سارنگ و مهرگان می باشند که در اختیار کشاورزان قرار خواهند گرفت.