اخبار شهرستان‌ها

ابوموسی ذخیره تصویر

توسعه کشاورزی در ابوموسی با ایجاد صندوق خرد زنان

اولین صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در جزیره  ابوموسی را ه اندازی  شد.

اولین صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در جزیره  ابوموسی را ه اندازی  شد
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛ با حضور سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی خانم بشیرزاده،کارشناس امور زنان خانم ملکشاهی، مشاور امور بانوان فرمانداری ، جمعی اززنان کار آفرین این جزیره با هدف توانمند سازی و ایجاد اشتغال و توسعه کسب کار برای زنان جزیره اولین صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در جزیره  ابوموسی را ه اندازی  شد.