آگهی و اطلاعیه


اطلاعیه تمدید گواهی تائید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت

متقاضیان محترم جهت تمدید گواهی تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت ضروری است سالانه در دوره باز آموزی 16 ساعته شرکت کنند ، با عنایت به اتمام اعتبار گواهی تائید صلاحیت مدیران  کنترل کیفیت که در سال 1397 صادر گردیده است و همچنین آموزش سالانه  مدیران کنترل کیفیتی که گواهی آنها در سال 1399 صادر شده است ، دوره ای با عنوان باز آموزی مدیران کنترل کیفیت محصولات کشاورزی گواهی شده بصورت وبینار ملی رایگان در چهار روز بصورت مستقل ( یک تیر(1400/4/1) ، هشتم تیر(1400/4/8) ، پانزدهم  تیر(1400/4/15) ، بیست و دوم تیر(1400/4/22)  از ساعت 8 صبح تا ساعت 16 برگزار میگردد .

tv.iate.ir/ch6آدرس وبینار مجازی و رایگان ملی

حضور متقاضیان جهت تمدید گواهی تائید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت در یکی از روزهای مقرر ضروری است . ضمنا تصویر مستند حضور در وبینار پس از اتمام شرکت در دوره در روز انتخابی متقاضی به دفتر محیط زیست و توسعه پایدار سازمان جهت صدور گواهی دوره آموزشی  ارائه شود.

**مباحث دوره در هر کدام از تاریخ های ذکر شده تکرار می گردد و حضور متقاضی در یکی از تاریخ های ذکر شده کفایت می کند.

روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان

 

 اخبار برگزیده