آگهی و اطلاعیه


اطلاعیه جلسه توجيهي در خصوص اصول و ضوابط نظارت بر ساخت گلخانه ها ویژه ناظرین و مشاورين گلخانه  و الزام کار در سامانه ارجاع کار
به اطلاع می رساند؛ سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان در نظر دارد جلسه توجيهي در خصوص اصول و ضوابط نظارت بر ساخت گلخانه ها ویژه ناظرین و مشاورين گلخانه  و الزام کار در سامانه ارجاع کار،در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ راس ساعت ۹ صبح در محل سالن زیتون سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان واقع در خیابان طلوع برگزار نمايد.
لازم به ذکر است حضور ناظرین و مشاورین گلخانه در جلسه الزامی می باشد.