خبرها


مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان خبر داد: میزان صادرات در بخش کشاورزی افزایشی بوده است

استان هرمزگان بعنوان یکی از مهمترین استانهای کشور در امر قرنطینه گیاهی با داشتن بیش از 11 مرکز نقش مهمی در جلوگیری از ورود عوامل خسارتزای گیاهی قرنطینه و تهدیدات زیستی دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان:  به نقل از الهام اسد پور مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان روند صادرات کالا در بخش کشاورزی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایشی است.

وی گفت: در بخش قرنطینه ای بیشترین میزان صادرات در این حوزه به ترتیب از قرنطینه بندرلنگه،  شهید باهنر،  جاسک ، شهید رجایی و قرنطینه بندرخمیر با حجمی بالغ بر 905116 تن،  با افزایش 3/32 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته صورت گرفته است و بیشترین میزان واردات  به میزان 2458565 تن نیز به ترتیب از قرنطینه شهید رجایی، بندرلنگه، شهید باهنر و  قشم  صورت گرفته است.

میزان ترانزیت  کالا در بخش کشاورزی نیز با افزایش قابل توجه ای روبرو بوده است.

گفتنی است : نظارت بر بهداشت گیاهی محصولات کشاورزی صادراتی نیز از دیگر اقدامات این مراکز است که باعث افزایش اعتبار بین المللی محصولات صادراتی شده است.

همچنین با حذف برخی موانع در این بخش، امکان رونق و افزایش ترانزیت محصولات کشاورزی نیز فراهم گردیده است.

به گفته اسد پور: مراکز قرنطینه گیاهی استان با نظارت سالانه بیش از  6231258 تن از محصولات کشاورزی خط مقدم سلامت و بهداشت گیاهی و جلوگیری از تهدیدات زیستی کشور است.