خبرها


برای اولین بار در کشور: نخستین قرارگاه تعیین تکلیف طرح های واگذاری و مجوزهای تبصره ۱و۴ماده ۱ در قالب برونسپاری

تشکیل  قرارگاه تعیین تکلیف نهایی طرحها و مجوزها با حضور عباس مویدی رییس سازمان جهاد کشاورزی،غلامپور معاون بهبود تولیدات  دام،گرگیج معاون بهبود تولیدات گیاهی،منصور شفیعی مدیر امور اراضی سازمان،نصیری رییس نظام مهندسی کشاورزی و دیگر اعضا برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان نخستین قرارگاه تعیین تکلیف طرح های واگذاری و مجوزهای تبصره 1و4ماده 1 در قالب برونسپاری برای اولین بار در کشور برگزار شد.

گفتنی است : تشکیل این قرارگاه با هدف تعیین تکلیف نهایی طرحها و مجوزها هر هفته یکشنبه ها ادامه خواهد داشت و مواردی شامل وضعیت آماری واگذاری ها،ارائه گزارش سازمان نظام مهندسی کشاورزی از اقدامات  برونسپاری و نظارت بر اساس چهارچوب های تعیین شده  مورد بررسی قرار میگیرد .
این قرارگاه در راستای هم افزایی اندیشه ها، منابع،امکانات و حرکت همسو با هدف مشترک که تعیین تکلیف طرح های واگذاری و مجوز های صادره و تسریع در این امور میباشد.

قابل ذکر است: با توجه به حضور واحدهای صادرکننده مجوزها در بخش تولیدات کشاورزی در این قرارگاه و تعامل ایجاد شده پیش می شود، این اقدامات منجر به فعال شدن طرح های راکد و افزایش چشمگیر  تولیدات کشاورزی و ونهایتا اقتصاد منطقه خواهد شد.