اخبار شهرستان‌ها

بندر جاسک ذخیره تصویر

جلسه بررسی مسائل و مشکلات صدور مجوز مرغداری ها در جاسک
جلسه بررسی مسائل و مشکلات صدور مجوز مرغداری ها باحضور مدیر جهاد کشاورزی، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان و رئیس هیات مدیره تعاونی مرغداران و کارشناس امور دام شهرستان در محل دفتر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جاسک برگزار گردید. 1400/6/22
(روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جاسک)