اخبار شهرستان‌ها

بندرخمیر ذخیره تصویر

آغاز کشت نشاء گوجه فرنگی در بندر خمیر
مدیر جهاد کشاورزی بندر خمیر از آغاز کشت نشا گوجه فرنگی در منطقه خبر داد . وی
همچنین افزود در راستای اجرای الگوی کشت سطحی معادل 1720هکتار از اراضی این
شهرستان به کشت این محصول اختصاص یابد مهندس رئیسی پور افزود 17 هکتار از
اراضی این منطقه زیر کشت نشا خواهد رفت همچنین اشاره نمود ارقام کشت شده
اغلب 8320، برنتا، باسیمو، بریویو می باشد. پیش بینی تولید نشا از این سطح بیش از
22 میلیون خواهد بود . مهندس رئیسی پور گفت حدود 95درصد نشا مورد نیاز توسط
خود بهره برداران تولید می گردد و کار انتقال نشاء به زمین اصلی از اواخر شهریور آغاز
و تا پایان آذر ادامه دارد.