اخبار شهرستان‌ها


آغاز برداشت لیموشیرین از باغات شهرستان رودان
برداشت لیموشیرین از سطح ۴۰۰۰هکتار از باغات این محصول با ارزش، در شهرستان رودان آغاز شد.
ضیاءالدین صامتی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودان اظهار داشتند: برداشت لیموشیرین در سطح ۴هزار هکتار از باغات بارور و غیر بارور لیموشیرین در این شهرستان آغاز شد.
وی افزودند:پیش بینی می شود از این میزان سطح زیر کشت بیش از ۵۵ هزار تن محصول لیموشیرین برداشت و به بازارهای منطقه عرضه شود.
مدیر جهاد کشاورزی همچنین بیان داشتند: برداشت این محصول با ارزش، هرساله از اوایل شهریور ماه آغاز و تا اواسط آبان ماه ادامه خواهد داشت.
صامتی در پایان خاطر نشان کردند:
رتبه نخست سطح زیر کشت و تولید لیموشیرین در هرمزگان به شهرستان رودان اختصاص دارد.
(روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودان)