اخبار شهرستان‌ها


برگزاری نشست بررسی مسائل مربوط به گازرسانی گلخانه های شهرستان رودان

نشست بررسی مسائل مربوط به گازرسانی گلخانه های شهرستان رودان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودان، با حضور صامتی مدیر جهاد کشاورزی، امیری رئیس اداره تولیدات گیاهی شهرستان و نماینده اداره گاز رودان نشست بررسی مسائل مربوط به گازرسانی گلخانه های شهرستان رودان برگزار شد.