اخبار شهرستان‌ها


در شهرستان بشاگرد بازدید کارشناسان ناظر واحد آب و خاک استان از پروژه‌های آب و خاک در بشاگرد

کارشناسان ناظر واحد آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، به همراه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشاگرد و پیمانکار از روند اجرای پروژه‌های آب و خاک در روستاهای ناشکی، درجگ، جگدان و شه بابک بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، در این بازدید کارشناسان ناظر از مراحل مختلف اجرای پروژه‌ احداث چندین باب استخر در روستاهای فوق الذکر بازدید و بر ضرورت اجرای دقیق و اصولی این پروژه‌ها تأکید کردند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشاگرد ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص اجرای پروژه‌های آب و خاک در این شهرستان، اظهار داشت: اجرای این پروژه‌ها سبب افزایش سطح زیر کشت و بهره وری بیشتر آب در حوزه کشاورزی خواهد شد.

 

لازم به ذکر است که پروژه‌های آب و خاک در شهرستان بشاگرد با هدف توسعه کشاورزی پایدار، افزایش راندمان آبیاری، جبران کمبود آب در دسترس و بهبود وضعیت معیشت کشاورزان در حال اجرا است.