اخبار شهرستان‌ها


در شهرستان بستک انجام شد: برداشت عسل در شهرستان بستک آغاز شد

زنبورداران ازنقاط مختلف کشور برای تولید و برداشت عسل کُنار به شهرستان بستک کوچ و در مناطق کُنارخیز این شهرستان مستقر شده اند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان به نقل از:  سعدالله رحمانی مدیر جهادکشاورزی شهرستان بستک  گفت امسال تعداد 18 زنبوردار بومی و مهاجر با 3000 کندوی مدرن از شهریور ماه از نقاط مختلف کشور برای تولید و برداشت عسل کُنار به شهرستان بستک کوچ و در مناطق کُنارخیز این شهرستان مستقر شده اند.

مهندس رحمانی ادامه داد با توجه به اینکه دشتها از نظر درختان کنار بسیار غنی می باشند، کیفیت عسل بسیار عالی و میزان برداشت بسیار مناسب می باشد و اهمیت عسل کنُار از نظر عطر، طعم و خواص دارویی به اندازه‌ایی است که هرسال شاهد تراکم زنبورداران درمناطق کُنارخیز شهرستان بستک هستیم.

وی بیان کرد که برداشت عسل در این شهرستان از نیمه دوم آبانماه آغاز و تاپایان ماه ادامه دارد و پیش بینی می شود تا پایان فصل برداشت بیش از15 هزار کیلوگرم عسل مرغوب کُنار تولید و روانه بازار مصرف شود.

مدیر جهادکشاورزی در پایان گفت: دشت‌های لاورمیستان، زنگارد، دهنگ و فتویه از مناطق مهم پوشش غنی درختان کنار است که مورد استقبال زنبورداران جهت استقرار قرار می گیرد.