اخبار شهرستان‌ها


در شهرستان بستک انجام شد: جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ اراضي کشاورزی

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بستک به نقل از سعدالله رحمانی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اعلام کرد:  ماموران گشت حفظ کاربری اراضي کشاورزی شهرستان بستک در حین گشت زنی با متخلفین در حال کار و تغییر کاربری اراضي کشاورزی مواجه شدند که ضمن تعطیلی کار و صدور اخطاریه در محل اقدام، و گزارش تخلف به مقام قضایی شهرستان صورت پذیرفت که پس از دستور قضایی و هماهنگی  محدثات ایجاد شده تخریب شد.

مهندس رحمانی ادامه داد متخلفین اقدام به قطعه بندی زمین زراعی و تبدیل به 5 قطعه 300 متری نموده بودند که با هوشیاری یگان حفاظت از تغییر کاربری جلوگیری بعمل آمد.

مدیر جهاد کشاورزی از مردم خواست هر گونه ساخت و ساز را در اراضي کشاورزی را به سامانه 131 و یا مدیریت جهاد کشاورزی گزارش نمایند تا در راستای حفظ تولید و حراست از اراضی زراعی و باغی و در کل امنیت غذایی برای خود و آیندگان گام برداریم.

رحمانی در پایان از ریاست محترم حوزه قضایی شهرستان نیروی انتظامی و شهرداری شهر کوهیج بابت هماهنگی و همراهی و همکاری تقدیر و تشکر نمود.