اخبار شهرستان‌ها


برگزاری روز مزرعه خرما در منطقه زیارتعلی

 

برگزاری روز مزرعه خرما در منطقه زیارتعلی

به گزارش روابط عمومى مركز تحقيقات و آموزش كشاورزى و منابع طبيعى هرمزگان با توجه به نزدیک شدن به زمان فصل برداشت میوه خرما و همچنین نزدیک شدن به زمان شروع عملیات تغذیه ای در باغات نخیلات، و همچنین مدیریت برخی آفات و بیماریها در درختان نخل، روز مزرعه خرما با هدف مدیریت بهتر آفات و بیماریهای نخیلات با تاکید بر آفت سوسک حنایی خرما و دیگر چوبخوارهای خرما توسط دكتر مدرس و دكتر باقرى ؛ اعضا هيات علمى بخش گياهپزشكى اين مركز در مورخ ١٣ شهريورماه سالجارى در یکی از باغات خرمای منطقه زیارتعلی (باغ آقای محمودی) برگزار شد.