آگهی و اطلاعیه


دستورالعمل ها و لینک ها

 اصلاحیه دستورالعمل ساماندهی واحدهای دامداری و روستایی و عشایری و غیر طبیعی

دستورالعمل اجرایی صدور مجوزهای آزمایشگاه تجزیه خوراک دام، آزمایشگاه تجزیه شیر خام ، میادین دام ، مراکز جمع آوری شیر و مراکز تولید مواد ژنتیکی                            

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروري صنعتی و نیمه صنعتی (دام، طیور و شیلات)

لینک دانلود

   لینک دانلود

لینک دانلود

دستورالعمل تلقیح

دستورالعمل ساماندهی واحد های دامداری روستایی، عشایری و غیر صنعتی

دستورالعمل صدور ،تجدید، تعلیق ، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی

لینک دانلود

لینک دانلود

لینک دانلود

دستورالعمل واحدهای گلخانه و قارچ خوراكي

ضوابط صدور و تمدید جواز تاسیس واحد های صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

گلخانه کوچک مقیاس

لینک دانلود

لینک دانلود

لینک دانلود

مجوزهایی که درخواست آن باید از G4B آغاز شود

معرفي سامانه مجوز های الکترونیکی کشاورزی

لینک دانلود

لینک دانلود

فرم جانشین پروری

نامه جانشین پروری

لینک دانلود

لینک دانلود