خدمات سازمان جهادکشاورزی هرمزگان

عنوان خدمت: درخواست اجرای طرح های یکپارچه سازی ، تجهیز و نوسازی اراضی سنتی و مدرن کشاورزی
شناسه خدمت: 13021190101
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار (G2B)
شرح خدمت: نقشه برداری، توپوگرافی، کاداستر و طراحی تجهیز، قطعه بندی و تسطیح و ایجاد قطعات هندسی و فنی و احداث جاده بین قطعات
بستر ارائه خدمت:
تلفن گویا 07633662540
شناسنامه خدمت: مشاهده
نمودار مراحل دریافت خدمت: مشاهده
قوانین، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با خدمت:
مدارک مورد نیاز:
  • درخواست متقاضی
  • لیست پروژه های پیشنهادی توسط مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مربوطه
هزینه ارائه خدمت:

بدون هزینه

مسئول ارائه خدمت:

مرکز جهادکشاورزی و مدیریت شهرستان  مربوطه

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:

http://www.saamad.ir

بیانیه سطح خدمات: مشاهده