خبرها


مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان؛ اجرای الگوی کشت در هرمزگان به صورت کامل انجام می‌شود

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی با بیان اینکه الگوی کشت در هرمزگان به صورت کامل انجام می‌شود گفت :سطح الگوی کشت فعلی ۷۶ هزار هکتار است و با الگوی کشت ابلاغی از وزارتخانه همپوشانی دارد .

به گزارش روابط‌عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، مهندس رضا امیری زاده مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در ارتباط با اهمیت اصلاح الگوی کشت اظهار داشت: الگوی کشت با هدف تعیین نوع محصول ، مکان تولید و مقدار معین در یک بازه زمانی برای ما تعیین شده است و وزارت جهاد کشاورزی بر این اساس برای ما اهدافی را تعریف کرده که شامل حفظ و ارتقا تولید با الگوی مصرف فعلی ، افزایش ضریب نفوذ دانش با ارتقا عملکرد در هکتار، کاهش ضایعات کشاورزی ، توسعه کشت دانه های روغنی، گیاهان علوفه کم آب بر ، اصلاح کشت سبزی و صیفی از زمین باز به گلخانه می‌شود. 

وی با بیان اینکه سطح الگوی کشت فعلی ۷۶ هزار هکتار است و با الگوی کشت ابلاغی از وزارتخانه همپوشانی دارد افزود : پس از ابلاغ الگوی کشت از سوی وزارتخانه کلیه محصولات به تفکیک میزان کشت برای مدیریت شهرستان ها ارسال شده است .

مهندس امیری زاده بیان کرد : تاکید وزارت جهادکشاورزی در الگوی کشت بر تولید ‌و کشت محصولات استراتژیک نظیر گندم ، جو ، ذرت علوفه ای و دانه ای و کلزا بوده است .

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان اذعان کرد: هر کارشناس پهنه یک میزان از پهنه را در دست دارد و نظارت می کند که در هر سطح از پهنه چه میزان محصول باید کشت شود ، بر این اساس الگوی کشت به صورت کامل در استان هرمزگان در حال اجرا است .

وی در پایان خاطرنشان کرد : ما به صورت روزانه میزان سطح زیر کشت محصولات را از طریق سامانه جامع پهنه‌بندی محصولات کشاورزی رصد می‌کنیم .