خبرها


برگزاری پانزدهمین جلسه قرارگاه امنیت غذایی

برگزاری پانزدهمین جلسه قرارگاه امنیت غذایی دراین جلسه که با حضور ریاست محترم سازمان برگزار گردید در خصوص گزارش آخرین وضعیت تامین،تولید و توزیع مرغ گرم و منجمد و همچنین ارائه گزارش ثبت اطلاعات قیمت مصرف کننده و تولید کننده کالاهای بخش کشاورزی واحدهای تولیدی در سامانه جامع تجارت توسط مدیریت جهاد شهرستانها انجام پذیرفت و در پایان مقرر گردید مدیریت شهرستانها نسبت به اطلاع رسانی به واحد های صنفی اقدام نماینداخبار برگزیده