خبرها


مبارزه با صید و صیادی غیر مجاز
توقیف یک فروند لنج، یک دستگاه پرساین،۵۰ طاقه تور منوفلامنت حلواسفید و یک دستگاه ترال لنج

در راستای مبارزه با صید و صیادی غیر مجاز  صورت گرفت:
توقیف یک فروند لنج، یک دستگاه پرساین،۵۰ طاقه تور منوفلامنت حلواسفید و یک دستگاه ترال لنج
سرپرست یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان از توقیف  یک فروند لنج، یک دستگاه پرساین،۵۰ طاقه تور منوفلامنت حلواسفید و یک دستگاه ترال لنج در فصل ممنوعیت صید حلوا سفید و در راستای مبارزه با صید غیر‌مجاز خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان،سروان مهرداد رامش جان با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبزیان گفت:  این اقدامات  پیرو تاکیدات مدیر کل شیلات استان مبنی بر مبارزه با روش های مخرب صیادی و صید غیر مجاز صورت گرفته است.
سرپرست یگان حفاظت منابع آبزیان با اشاره به رشد و پیشرفت عملکرد یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان در سال گذشته، خاطرنشان کرد: علرغم کمبود نیروی انسانی و امکانات رشد چشمگیری در تمامی کشفیات در برخورد با شناروهای متخلف صیادی از اهم شاخص های رشد عملکرد یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان بوده است.
وی با بیان اینکه در عملیات یک نفر متهم دستگیر شده است عنوان کرد:  کلیه توقیفات ضمن تشکیل پرونده به کمیسیون رسیدگی به تخلفات صیادی شیلات جهت تعین تکلیف  و یا در صورت نیاز به دستگاه قضا ارجاع  داده شده اند.
رامش جان ماموریت این یگان را بسیار مهم و حساس خواند و اضافه کرد: بدون شک حفظ ذخایر ارزشمند آبزیان نیازمند توجه بیش از پیش مردم و همه دستگاه‌های اجرایی به این مهم است چرا که ماموریت یگان حفاظت شیلات در زمینه حفاظت از منابع آبزیان است و از این فرصت باید برای حفظ این منابع نهایت بهره را برد.