خبرها


دوره آموزشی انسان خوشبخت از دیدگاه انسان در قشم

دوره آموزشی انسان خوشبخت از دیدگاه انسان با حضور نماینده محترم ولی فقیه  در سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ،  حاج آقا شرفی و با شرکت مدیر و کارکنان مدیریت جهادکشاورزی، ریاست و کارکنان ادارات شیلات و منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قشم برگزار شد (روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی قشم)