خبرها


کارگاه آموزشی تغذیه سالم به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج در رودان
به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، کارگاه آموزشی تغذیه سالم توسط کارشناس تغذیه شبکه بهداشت و کنترل آفات سبزیجات با روش های خانگی توسط کارشناس آموزش و ترویج کشاورزی ، در روستای خراجی و در محل باغچه خانگی برگزار گردید.
(روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودان)