خبرها


ردیابی و مبارزه با جوندگان مضر کشاورزی در بیش از ۳۸ هزار هکتار اراضی استان

ردیابی و مبارزه با جوندگان مضر کشاورزی در بیش از 38 هزار هکتار اراضی استان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، مدیر حفظ نباتات گفت : در شش ماهه نخست سالجاری میزان 38294 هکتار از اراضی استان مورد ردیابی ،

شناسایی و تعیین تراکم جوندگان مضر کشاورزی قرار گرفته که گونه های غالب شامل موش سیاه و قهوه ای ، جربیل هندی ، موش کور و در مناطقی از استان مریون ها بوده است.

سیدعبدالرضا اشرف منصوری افزود : با تامین 300 کیلوگرم جونده کش از محل منابع ملی و استانی و موجودی سال گذشته در شهرستانها سطح مبارزه نیز در این مدت به قریب به 5000 هکتار بوده است. "