خدمات سازمان جهادکشاورزی هرمزگان

عنوان خدمت: درخواست تمدید مجوز تاسیس صنایع تبدیلی
شناسه خدمت: 13021193100
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار (G2B)
شرح خدمت: پس از پایان اعتبار مجوز تاسیس صنایع تبدیلی از طریق سامانه پنجره واحد خدمات کشاورزی قادر به ارسال تقاضا جهت تمدید مجوز مذکور خواهد بود .
بستر ارائه خدمت:
http://eagri.maj.ir
شناسنامه خدمت: مشاهده
نمودار مراحل دریافت خدمت: مشاهده
قوانین، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با خدمت:
مدارک مورد نیاز:
  •  کلیه مدارک مورد نیاز اسکن شده در سامانه  )مدراک شخصی متقاضی حقیقی یا اسناد کامل شرکت های حقوقی)
  • مدارک زمین (سند-تغییر کاربری- قرارداد با امور اراضی و یا  شرکت شهرک های صنعتی)
  • پروانه ساختمانی
  • موافقت شرکت شهرکهای صنعتی
هزینه ارائه خدمت:

بدون هزینه

مسئول ارائه خدمت:

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان – سازمان جهاد کشاورزی - آقای مهندس جابری  07633662541-5

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:

http://www.saamad.ir

بیانیه سطح خدمات: مشاهده