خدمات سازمان جهادکشاورزی هرمزگان

عنوان خدمت: درخواست تخصیص یارانه صادرات
شناسه خدمت: 13011191000
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار (G2B) خدمت به دیگر دستگاه‌های دولتی (G2G)
شرح خدمت:
بستر ارائه خدمت:
http://eagri.maj.ir
شناسنامه خدمت: مشاهده
نمودار مراحل دریافت خدمت: مشاهده
قوانین، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با خدمت:
مدارک مورد نیاز:
  • کپی صفحات شناسنامه
  • کپی کارت ملی
  • کپی کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
  • کپی کارت بازرگانی
هزینه ارائه خدمت:

بدون هزینه

مسئول ارائه خدمت:
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:
بیانیه سطح خدمات: مشاهده