خدمات سازمان جهادکشاورزی هرمزگان

عنوان خدمت: فرایند درخواست صدور مجوز کوچ و استقرار زنبورستان
شناسه خدمت: 13021184106
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار (G2B)
شرح خدمت: زنبور داران برای استقرار و جابجایی  کلنی های خود   ملزم به دریافت مجوز از سوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان می باشند.
بستر ارائه خدمت:
مشاهده فهرست دفاتر پیشخوان
شناسنامه خدمت: مشاهده
نمودار مراحل دریافت خدمت: مشاهده
قوانین، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با خدمت:
مدارک مورد نیاز:
  • معرفی نامه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان
  • کپی مدارک شخصی ( شناسنامه و کارت ملی- کارت پایان خدمت- اخرین مدرک تحصیلی - عکس)
هزینه ارائه خدمت:
مسئول ارائه خدمت:

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مبدا / مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مقصد- (سازمان جهاد کشاورزی-افروز  ترکی   09173696083)

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:

www.saamad.ir

بیانیه سطح خدمات: مشاهده