خدمات سازمان جهادکشاورزی هرمزگان

عنوان خدمت: بررسی طرح‌های مشکل‌دار (کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید)
شناسه خدمت: 13021186100
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار (G2B)
شرح خدمت: اعطای تسهیلات به متقاضیان اجرای طرحهای باغی –زراعی – دامی- صنایع تبدیلی و غذایی- تولید نهال و بذر- و مکانیزاسیون کشاورزی صورت می پذیرد.
بستر ارائه خدمت:
http://www.behinyab.ir
تلفن گویا 07633662540
شناسنامه خدمت: مشاهده
نمودار مراحل دریافت خدمت: مشاهده
قوانین، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با خدمت:
مدارک مورد نیاز:
  • درخواست مشخص متقاضی
  • کاربرگ مربوطه ثبت نام در سامانه  www.behinyab.ir
هزینه ارائه خدمت:

بدون هزینه

مسئول ارائه خدمت:

مرکز جهاد کشاورزی -مدیریت جهاد کشاورزی - سازمان جهاد کشاورزی

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:

http://www.saamad.ir

بیانیه سطح خدمات: مشاهده