خدمات سازمان جهادکشاورزی هرمزگان

عنوان خدمت: اعطای تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی
شناسه خدمت: 1321186100
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار (G2B)
شرح خدمت: تسهیلات سرمایه ای و سرمایه در گردش طرح های صنایع- بازرگانی- گلخانه- روشهای نوین ابیاری- مکانیزاسیون- منابع طبیعی- محیط زیست و ....
بستر ارائه خدمت:
http://cita.maj.ir
تلفن گویا 07633662540
شناسنامه خدمت: مشاهده
نمودار مراحل دریافت خدمت: مشاهده
قوانین، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با خدمت:
مدارک مورد نیاز:
  • تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی جهت ثبت نام در سامانه تسهیلات بانکی
  • مجوز اجرای طرح ( پروانه تاسیس یا پروانه بهره برداری و یا پروانه  فعالیت صنف )
  • مدارک و مستندات محل اجرای طرح 
  • استعلام بانکی
هزینه ارائه خدمت:

بدون هزینه

مسئول ارائه خدمت:

مرکز جهاد کشاورزی -مدیریت جهاد کشاورزی - سازمان جهاد کشاورزی –آقای مهندس دهقانی

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:

http://www.saamad.ir

بیانیه سطح خدمات: مشاهده