خدمات سازمان جهادکشاورزی هرمزگان

عنوان خدمت: درخواست احداث کانال و خطوط انتقال آب توسط لوله
شناسه خدمت: 13021190103
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار (G2B)
شرح خدمت: مطالعه، تهیه نقشه جهت اجرای طرح های احداث کانال و انتقال  آب از طریق لوله بخصوص در مناطقی که منابع آب دور از دسترس باغات و اراضی زراعی باشد.
بستر ارائه خدمت:
تلفن گویا 07633662540
شناسنامه خدمت: مشاهده
نمودار مراحل دریافت خدمت: مشاهده
قوانین، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با خدمت:
مدارک مورد نیاز:
  • درخواست متقاضی
  • لیست پروژه های پیشنهادی توسط مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مربوطه
هزینه ارائه خدمت:

بدون هزینه

مسئول ارائه خدمت:

مرکز جهادکشاورزی و مدیریت شهرستان  مربوطه

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:

www.saamad.ir

بیانیه سطح خدمات: مشاهده