خدمات سازمان جهادکشاورزی هرمزگان

عنوان خدمت: اعطای تسهیلات به متقاضیان دربخش مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی
شناسه خدمت: 13021190000
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار (G2B)
شرح خدمت: اعطای تسهیلات به بهره برداران  جهت برقی نمودن چاه های کشاورزی  از این طریق صو ت می پذیرد.
بستر ارائه خدمت:
http://cita.mag.ir
شناسنامه خدمت: مشاهده
نمودار مراحل دریافت خدمت: مشاهده
قوانین، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با خدمت:
مدارک مورد نیاز:
  • شناسنامه و کارت ملی
  • پروانه فعالیت کشاورزی
  • سند مالکیت زمین، برگ واگذاری یا استعلام منابع طبیعی به همراه استشهاد محلی
  • پروانه آب کشاورزی یا استشهاد محلی مالکیت حقابه
  • استعلام بانکی
  • فرم برآورد هزینه طرح مورد تائید ارگان مربوطه یا مدیریت شهرستان
هزینه ارائه خدمت:

بدون هزینه

مسئول ارائه خدمت:

مرکز جهادکشاورزی و مدیریت شهرستان مربوطه و شماره تماس 07633680093

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:

www.saamad.ir

بیانیه سطح خدمات: مشاهده